Home/Management

The Board

Prezes Zarządu - Jędrzej Giziński

Chairman of the board

Jędrzej Giziński

office@gizinscy.pl

Wiceprezes Zarządu - Włodzisław Giziński

Vice President

dr n. med. (M.D., PhD) Włodzisław Giziński

wlodzislaw.gizinski@gizinscy.pl

The Management

dyrektor Centrum Psychiatrii - Lech Giziński

Director of the Psychiatric Center

dr n. med. (M.D., PhD) Lech Giziński

lech.gizinski@gizinscy.pl

Zastępca dyrektora Centrum Psychiatrii - Włodzisław Giziński

Deputy Director of the Psychiatric Center

dr n. med. (M.D., PhD) Włodzisław Giziński

wlodzislaw.gizinski@gizinscy.pl

dyrektor ds. medycznych - Krzysztof Aniukiewicz

Director of Medical Affairs

dr n. med. (M.D., PhD) Krzysztof Aniukiewicz

krzysztof.aniukiewicz@gizinscy.pl

dyrektor Przychodni Wielospecjalistycznej - Magda Różańska

Director of a Multispecialist Clinic

Magda Różańska

rozanska.magda@gizinscy.pl

dyrektor ds. finansowych - Michał Malak

Financial Director

Michał Malak

michal.malak@gizinscy.pl